Módosult a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete és ütemezése, melyről korábban a 2016. évi pályázati menetrend hírünkben olvashattak. Alábbiakban megtekintheti a részleteket és a táblázatokat.

„A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány
a) megállapítja a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,
b) egyetért azzal, hogy a 2016. év végéig a prioritások kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,
c) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozat.„

Az 1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretéről és a 2. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program nevesített kiemelt projektjeiről készült táblázatunkat itt megtekintheti és letöltheti.
https://tarna91.hu/wp-content/uploads/2016/05/VP_1_es_2_mellekletek.pdf