A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program aktualizált menetrendje alapján közel 900 milliárd forint támogatás lesz elérhető a gazdaságfejlesztés keretében.

Idén még lehetőség nyílik többek között ipari parkok és barnamezős iparterületek megújítását, a prototípus-, termék-, és technológiafejlesztést célzó projektek megkezdésére, támogatására.
A korábban nagy népszerűségnek örvendő mikrohitellel kombinált támogatási konstrukció várhatóan decemberben fog megjelenni, azonban az energetikai terület pályázatainak tervezett megjelenése 2016-ra tolódik.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program aktualizált menetrendje:
 
  Felhívás azonosító jele Felhívás neve Keretösszeg
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének határideje Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
1. GINOP-1.1.2-VEKOP-15 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 1,02 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,28] kiemelt október
2. GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 34,00 egyszerűsített 2014. október
3. GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 65,00 standard június
4. GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 40,00 egyszerűsített június
5. GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 6,00 standard november
6. GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4,00 standard november
7. GINOP-14-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1,50 egyszerűsített 2014. október
8. GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5,00 egyszerűsített május
9. GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása 2,00 standard december
10. GINOP-1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 20,00 standard szeptember
11. GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2,00 standard október
12. GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt május
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
1. GINOP-2.1.1 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50,00 standard augusztus
2. GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 egyszerűsített augusztus
3. GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített december
4. GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) 5,00 standard november
5. GINOP-2.1.7 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 20,00 standard szeptember
6. GINOP-2.2.1 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 50,00 standard szeptember
7. GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,50 egyszerűsített december
8. GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 40,00 standard szeptember
9. GINOP-2.3.3 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 20,00 standard augusztus
10. GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése 25,00 standard november
11. GINOP-2.3.6 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 40,05 kiemelt március
Infokommunikációs fejlesztések
1. GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 2,84 (ebből VEKOP: 0,84) kiemelt október
2. GINOP-3.1.3 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása 2,50 kiemelt október
3. GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak 2,00 kiemelt április
4. GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2,00 kiemelt november
5. GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 68,00 standard augusztus
6. GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86 (ebből VEKOP: 0,86) kiemelt november
7. GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29 (ebből VEKOP: 1,29) kiemelt december
Foglalkoztatás
1. GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 102,00 kiemelt szeptember
2. GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások 1,30 kiemelt szeptember
3. GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6,00 egyszerűsített december
4. GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia 40,00 kiemelt 2014. október
5. GINOP-5.2.2 Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 1,10 standard 2014. október

6. GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 15,00 egyszerűsített november
7. GINOP-5.3.1 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 2,00 standard 2014. október
8. GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 5,00 egyszerűsített december
9. GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 3,50 standard augusztus
10. GINOP-5.3.4 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2,00 standard december
Versenyképes munkaerő
1. GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30,00 kiemelt augusztus
2. GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 kiemelt április
3. GINOP-6.1.4 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése 2,50 standard december
4. GINOP-6.2.1-VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) 1,10 (ebből VEKOP: 0,30) kiemelt augusztus
5. GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 1,50 (ebből VEKOP: 0,41) kiemelt november
Turizmus
1. GINOP-7.1.1 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása 33,00 kiemelt augusztus
2. GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 10,00 kiemelt október
3. GINOP-7.1.3 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 6,90 standard október
Pénzügyi eszközökről szóló prioritás
1. GINOP-8.2.1-3.4.1 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel 10,00 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként szeptember
2. GINOP-8.2.4 Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel 15,72 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként december
3. GINOP-8.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel 44,00 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként december
4. GINOP-8.3.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel 30,00 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként december
 

A táblázat letölthető pdf formátumban innen

A Vidékfejlesztési Program menetrendje alapján idén több mint 700 milliárd forintnyi támogatási összeget lefedő, összesen 31 db pályázat meghirdetésére kerül sor. Lehetőség lesz támogatást igényelni többek között kertészeti, állattenyésztési tevékenységek korszerűsítésére; terményszárítók, tisztítók, tárolók korszerűsítésére, építésre, élelmiszeripari, mezőgazdasági üzemek fejlesztésére; mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjára, mikrovállalkozás indítására; településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására fejlesztésére.

A Vidékfejlesztési Program aktualizált menetrendje:
 
  Felhívás azonosító jele Felhívás neve Keretösszeg
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének határideje Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
1. VP1-1.1.1-15 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,20 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint november
2. VP1-1.2.2-15 Tájékoztatási szolgáltatás 7,80 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint december
3. VP1-2.1.1-2.1.2-15 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,90 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint december
4. VP1-2.3.1-15 Szaktanácsadók továbbképzése 0,19 az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerint november
5. VP2-4.1.1.1-15 Állattartó telepek korszerűsítése 6,00 standard december
6. VP2-4.1.1.2-15 Baromfitartó telepek korszerűsítése 20,00 standard december
7. VP2-4.1.1.3-15 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 20,00 standard december
8. VP2-4.1.1.4-15 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 4,00 standard december
9. VP2-4.1.1.5-15 Sertéstartó telepek korszerűsítése 20,00 standard december
10. VP2-4.1.2-15 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,70 standard december
11. VP2-4.1.3.1-15 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 30,00 standard november
12. VP2-4.1.3.2-15 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 22,00 standard november
13. VP2-4.1.3.3-15 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00 standard november
14. VP2-4.1.3.4-15 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével 32,00 standard november
15. VP2-6.3.1-15 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00 standard november
16 VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 151,00 standard december
17. VP3-5.1.1-15 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 1,50 standard november
18. VP4-4.1.4-15 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34,00 standard december
19. VP4-4.4.1-15 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50 egyszerűsített december
20. VP4-4.4.2-15 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,40 egyszerűsített december
21. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 158,60 egyszerűsített október
22. VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14,00 egyszerűsített november
23. VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése 3,80 egyszerűsített november
24. VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 51,50 egyszerűsített október
25. VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése 5,60 standard október
26. VP5-8.4.1-15 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,80 egyszerűsített december
27. VP5-8.6.1-15 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,50 standard december
28. VP6-6.2.1-15 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 standard december
29. VP6-7.2.1.2-15 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 standard december
30. VP6-7.4.1.1-15 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90 standard december
31. VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 1,00 standard október
 

A táblázat letölthető PDF formátumban innen

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program a 2014-2020-as időszakban közel 1185,7 Mrd Ft fejlesztési forrással járul hozzá helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak, a megyék térségi szintű fejlesztéseinek megvalósításához, pl. ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, város rehabilitációra, illetve turizmusfejlesztésre.

A Területfejlesztési Operatív Program aktualizált menetrendje:
 
  Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
 
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
1. TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 40,122 területi október
2. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 20,180 területi október
3. TOP-1.1.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 41,410 területi október
4. TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 33,900 területi október
5. TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 37,672 területi október
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely
1. TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 21,009 területi október
2. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 40,970 területi október
3. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 28,035 területi október
Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely
1. TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 42,319 területi október
2. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 44,738 területi október
3. TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében 20,928 területi október
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely
1. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 14,864 területi október
2. TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 11,236 területi október
3. TOP-4.3.1-15 Szociális városrehabilitáció 16,060 területi október
Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló prioritási tengely
1. TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-, gazdaságfejlesztési együttműködések 16,107 területi október
2. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 18,634 területi október
3. TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 7,760 területi október
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritási tengely
1. TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 18,077 területi október
2. TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 5,751 területi október
3. TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 21,190 területi október
4. TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 19,129 területi október
5. TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 15,455 területi október
6. TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 7,491 területi október
7. TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása 25,623 területi október
8. TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 8,008 területi október
9. TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 20,688 területi október
10. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 29,183 területi október
11. TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 3,752 területi október
12. TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 7,288 területi október
13. TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,fejlesztése 4,770 területi október
14. TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja 3,239 területi október
15. TOP-6.8.2-15v Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 15,074 területi október
16. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló, helyi szintű komplex programok 1,867 területi október
 

A táblázat letölthető pdf formátumban innen